Υπηρεσίες

Ο Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος Dr. Χρήστος Ζαβός δέχεται ασθενείς και ενδοσκοπεί σε κλινικές της Θεσσαλονίκης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

Οι ενδοσκοπήσεις πραγματοποιούνται σε κλινικές της Θεσσαλονίκης με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή σε περιβάλλον απολύτως ελεγχόμενο και με σύγχρονο ενδοσκοπικό εξοπλισμό Olympus.

Παρέχεται η δυνατότητα γενικής αναισθησίας στις γαστροσκοπήσεις και στις κολονοσκοπήσεις με χορήγηση προποφόλης από ειδικό αναισθησιολόγο. Ο ασθενής κοιμάται και η εξέταση πραγματοποιείται εντελώς ανώδυνα. Η ανάνηψη γίνεται σε ειδικό χώρο της κλινικής εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και αμέσως μετά ο ασθενής αναχωρεί για το σπίτι του.

Ο Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος Dr. Χρήστος Ζαβός διαθέτει σημαντική ενδοσκοπική εμπειρία από μεγάλο Πανεπιστημιακό κέντρο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

Ο Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος Dr. Χρήστος Ζαβός συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις συμμετέχοντας ενεργά ως ομιλητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως μέλος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίων και ως συγγραφέας και κριτής επιστημονικών ερευνητικών εργασιών σε διακεκριμένα διεθνή περιοδικά.