Βισμούθιο & Pylera: Ενδείξεις και αντενδείξεις

2 ΛΕΠΤΑ

Τι είναι το βισμούθιο (Bi);

Το βισμούθιο (Bi) είναι ένα χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 83. Τα σκευάσματα βισμουθίου περιέχουν βισμούθιο με μορφή άλατος, όπως υποσαλικυλικό, υποκιτρικό, υπογαλακτικό και υπονιτρικό. Η συνήθης χρήση του είναι στη διάρροια των ταξιδιωτών και στη θεραπεία εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

Ενδείξεις βισμουθίου

 1. Γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος
 2. Χρόνια γαστρίτιδα ειδικά όταν απαιτείται η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Αντενδείξεις βισμουθίου

 1. Κύηση
 2. Βαριά νεφρική ανεπάρκεια
 3. Σε ό,τι αφορά ειδικά το υποσαλικυλικό βισμούθιο, υπάρχει αντένδειξη στους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα, που έχουν πρόβλημα με την πήξη του αίματος, με αιμορραγία πεπτικού, που είναι αλλεργικοί στην ασπιρίνη ή σε σκευάσματα με σαλικυλικό οξύ, ή που έχουν ανεπάρκεια του ενζύμου G6PD

Ανεπιθύμητες ενέργειες βισμουθίου

Σπανίως αναφέρονται:

 • ναυτία
 • ξηροστομία
 • δυσκοιλιότητα
 • επιγαστρική δυσφορία
 • επίταση του πόνου του έλκους
 • εξανθήματα
 • εγκεφαλοπάθεια (σπανιότατα και σε επανειλημμένους κύκλους θεραπείας με υψηλές δόσεις βισμουθίου)
 • παροδική αμαύρωση οδόντων και γλώσσας και μέλαινα χροιά των κοπράνων κατά τη διάρκεια λήψης του φαρμάκου

Αλληλεπιδράσεις βισμουθίου

 • Το βισμούθιο αλληλεπιδρά με αντιόξινα τροφές ή γάλα σχηματίζοντας χηλικές ενώσεις του βισμουθίου, που μειώνουν την αποτελεσματικότητά του
 • Η προκαλούμενη επίσης αύξηση του pH εμποδίζει την κατακρήμνιση του βισμουθίου στις ελκωτικές βλάβες

Προσοχή στη χορήγηση

 • Σε άτομα με νεφρική ανεπάρκεια
 • Σε ανάγκη λήψης αντιόξινων η χορήγησή τους να γίνεται μισή ώρα πριν ή δύο ώρες μετά τη χορήγηση του βισμουθίου

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το υποσαλικυλικό βισμούθιο εάν έχετε: αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, έλκος στομάχου, αίμα στα κόπρανα, ή εάν είστε αλλεργικοί στην ασπιρίνη ή στα σαλικυλικά άλατα.

Τρόπος λήψης βισμουθίου

Το φάρμακο να λαμβάνεται μία ώρα πριν ή μία ώρα μετά τη λήψη τροφής

Δοσολογία

Η συνήθης δόση είναι 300 mg 4 φορές την ημέρα (3 φορές μισή ώρα πριν τα γεύματα και 4η δόση 2ώρες μετά το βραδινό γεύμα) για 1-2 μήνες. Εάν απαιτηθεί επανάληψη να μεσολαβήσει διάστημα 2 μηνών.

Τι βισμούθιο περιέχει το Pylera που χορηγείται στο Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού;

Το Pylera είναι σκεύασμα που περιέχει μετρονιδαζόλη, υδροχλωρική τετρακυκλίνη και καλιούχο υποκιτρικό βισμούθιο στην ακόλουθη περιεκτικότητα ανά κάψουλα:

 • Μετρονιδαζόλη 125 mg
 • Υδροχλωρική τετρακυκλίνη 125 mg
 • Καλιούχο υποκιτρικό βισμούθιο 140 mg

Η δοσολογία του Pylera στην εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού είναι 3 caps (375 mg/375 mg/420 mg) PO q6hr για 10-14 ημέρες, σε συνδυασμό με έναν αναστολέα αντλίας πρωτονίων. Ο γαστρεντερολόγος θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λήψης του σκευάσματος για τη θεραπεία εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα από Ιταλία, η 2ης γραμμής θεραπεία εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού με Pylera (έπειτα από αποτυχία της θεραπείας 1ης γραμμής) είναι η μοναδική που επιτυγχάνει άριστα ποσοστά εκρίζωσης >90%.

Βιβλιογραφία

 1. Gatta L, et al. Effectiveness of first and second-line empirical treatment in Italy: Results of the European registry on Helicobacter pylori management. United European Gastroenterol J 2022 Dec 23. (in press)
Τελευταία ενημέρωση: 2 Απριλίου 2023, 17:23

Dr. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΖΑΒΟΣ

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευθείς στο Universitair Medisch Centrum Utrecht, Ολλανδία

Πρώην Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού