MPV: Μέσος όγκος αιμοπεταλίων

3 ΛΕΠΤΑ

Ο MPV ή μέσος όγκος αιμοπεταλίων είναι μια σημαντική παράμετρος στην γενική αίματος που μετρά το μέγεθος των αιμοπεταλίων. Τα αιμοπετάλια είναι ένας τύπος κυττάρων του αίματος που είναι υπεύθυνος για την πήξη του αίματος και το μέγεθός τους μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη γενική υγεία των ανθρώπων.

Τι είναι ο MPV;

Ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) είναι μια μέτρηση που υποδεικνύει το μέσο μέγεθος των αιμοπεταλίων στην κυκλοφορία του αίματός σας. Συνήθως αναφέρεται σε φεμτόλιτρα (fL), που είναι μια πολύ μικρή μονάδα όγκου. Τα αιμοπετάλια διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος και ο MPV αντικατοπτρίζει την κατανομή αυτών των μεγεθών.

Το MPV είναι βασική παράμετρος στην γενική αίματος, που είναι μια κοινή εξέταση αίματος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συνολικής υγείας και την διάγνωση διαφόρων ιατρικών καταστάσεων. Η γενική αίματος παρέχει μια σειρά πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων, του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων, των επιπέδων αιμοσφαιρίνης και παραμέτρων των αιμοπεταλίων όπως ο MPV.

MPV: Φυσιολογικές τιμές

Οι φυσιολογικές τιμές για τον μέσο όγκο αιμοπεταλίων (MPV) ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το εργαστήριο και τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του δείγματος αίματος. Ωστόσο, το φυσιολογικό εύρος αναφοράς για τον MPV είναι περίπου 7-9 φεμτόλιτρα (fL). Οι φυσιολογικές τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και από άτομο σε άτομο.

Κλινική σημασία του MPV

Ο MPV δεν είναι απλώς ένας αριθμός. παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία ενός ατόμου. Γιατί ο MPV είναι σημαντικός:

 1. Πήξη αίματος: Τα αιμοπετάλια είναι υπεύθυνα για την πήξη του αίματος και την επούλωση των πληγών. Τα μεγαλύτερα αιμοπετάλια, όπως υποδεικνύεται από έναν υψηλό MPV, τείνουν να είναι πιο ενεργά και αποτελεσματικά στο σχηματισμό θρόμβων, ενώ τα μικρότερα αιμοπετάλια μπορεί να υποδεικνύουν μειωμένη ικανότητα αποτελεσματικής πήξης.
 2. Φλεγμονή και λοίμωξη: Οι αλλαγές στον MPV μπορεί να είναι ενδεικτικές υποκείμενων παθήσεων υγείας. Για παράδειγμα, ένας αυξημένος MPV μπορεί να υποδηλώνει φλεγμονή ή μια εμμένουσα λοίμωξη, καθώς ο οργανισμός παράγει μεγαλύτερα αιμοπετάλια ως απόκριση σε αυτές τις καταστάσεις.
 3. Υγεία μυελού των οστών: Ο μυελός των οστών είναι εκεί όπου παράγονται τα κύτταρα του αίματος, συμπεριλαμβανομένων των αιμοπεταλίων. Οι αλλαγές στον MPV μπορεί μερικές φορές να σηματοδοτούν προβλήματα με τον μυελό των οστών, όπως μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές ή διαταραχές του μυελού των οστών.
 4. Καρδιαγγειακή υγεία: Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα με υψηλές τιμές MPV μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, καθώς τα μεγαλύτερα αιμοπετάλια μπορεί να είναι πιο επιρρεπή να προκαλέσουν θρόμβους αίματος που οδηγούν σε καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικά επεισόδια.

Ποιες παθήσεις προκαλούν διαταραχή των επιπέδων του MPV;

Ο MPV μπορεί να είναι χρήσιμος δείκτης για διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Μερικές από τις παθήσεις στις οποίες ο MPV διαταράσσεται περιλαμβάνουν:

 • Θρομβοπενία: Χαμηλή τιμή MPV μπορεί να υποδεικνύει μια κατάσταση γνωστή ως θρομβοπενία, όπου υπάρχει μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.
 • Λοιμώξεις: Αυξημένος MPV μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια οξειών λοιμώξεων καθώς το σώμα αυξάνει την παραγωγή αιμοπεταλίων ως απόκριση στη φλεγμονή.
 • Μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές: Καταστάσεις όπως η ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία και η αληθής πολυκυτταραιμία μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα MPV.
 • Καρδιαγγειακές παθήσεις: Ο υψηλός MPV έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού.
 • Διαταραχές του μυελού των οστών: Διαταραχές στο μυελό των οστών, όπως το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, μπορεί να αντικατοπτρίζονται σε αλλαγές στον MPV.

Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον MPV;

Μερικές φορές, ο MPV μπορεί να είναι υψηλός ή χαμηλός λόγω ενός παράγοντα που δεν σχετίζεται με μια παθολογική κατάσταση, όπως:

 • Υψόμετρο
 • Εγκυμοσύνη
 • Έμμηνος ρύση (περίοδος)
 • Τακτική επίπονη σωματική άσκηση
 • Ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντισυλληπτικά

Μπορεί το άγχος να προκαλέσει υψηλό MPV;

Ναι. Μελέτες έχουν δείξει ότι το σωματικό και ψυχικό στρες στο σώμα σας μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος των αιμοπεταλίων. Η μακροχρόνια έντονη άσκηση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό MPV. Τα άτομα με διαταραχές πανικού μπορεί να έχουν MPV υψηλότερο από το κανονικό.

Συμβουλή: Μην ανησυχείτε εάν δείτε στη γενική αίματος έναν χαμηλό ή υψηλό MPV. Συνήθως οι γιατροί δεν του δίνουμε τόση σημασία, εάν πρόκειται για μια μεμονωμένη τιμή εκτός των φυσιολογικών ορίων όταν όλες οι υπόλοιπες εξετάσεις είναι φυσιολογικές.

Συμπέρασμα

Ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV) είναι μια πολύτιμη παράμετρος σε μια γενική αίματος, που προσφέρει πληροφορίες για τη συνολική υγεία ενός ατόμου. Οι αλλαγές στον MPV μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, από λοιμώξεις έως διαταραχές του μυελού των οστών, και μπορούν να παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για τους γιατρούς. Οι τακτικές εξετάσεις αίματος, συμπεριλαμβανομένης της γενικής αίματος, είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της υγείας σας και την έγκαιρη διάγνωση πιθανών παθήσεων.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Νοεμβρίου 2023, 09:54

Dr. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΖΑΒΟΣ

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευθείς στο Universitair Medisch Centrum Utrecht, Ολλανδία

Πρώην Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού