Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (2021)

Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) καθορίζει τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά αναπηρίας ανά πάθηση που ισχύουν και το 2022 σύμφωνα με την αναθεώρηση του 2021, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο PDF): Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ Τεύχος Β 628229.12.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2022, 20:37