Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (2021)

1 ΛΕΠΤΑ

Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) καθορίζει τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά αναπηρίας ανά πάθηση που ισχύουν και το 2023 (δεν έχει εκδοθεί άλλη αναθεώρηση) σύμφωνα με την αναθεώρηση του 2021, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο PDF): Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ Τεύχος Β 628229.12.2021)

Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο (αρχείο PDF) την αναθεώρηση του παραπάνω Πίνακα αλλά μόνο για τις μη αναστρέψιμες παθήσεις, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον (ΦΕΚ 1224 Τεύχος Β 17.3.2022). ΦΕΚ Μη αναστρέψιμες παθήσεις 2022

Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2023, 10:32

Dr. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΖΑΒΟΣ

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευθείς στο Universitair Medisch Centrum Utrecht, Ολλανδία

Πρώην Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού