Depon, παρακεταμόλη: Δοσολογία, Παρενέργειες

6 ΛΕΠΤΑ

Σε ποιες μορφές κυκλοφορεί το Depon (παρακεταμόλη);

Το Depon (παρακεταμόλη) κυκλοφορεί στις ακόλουθες μορφές:

 • DEPON 500 mg δισκίο
 • DEPON 500 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
 • DEPON 500 mg αναβράζον δισκίο
 • DEPON 200 mg υπόθετο
 • DEPON 600 mg υπόθετο
 • DEPON 120 mg/5 ml σιρόπι
 • DEPON MAXIMUM 1 g αναβράζον δισκίο
 • DEPON ODIS 500 mg διασπειρόμενο στο στόμα δισκίο

Τι είναι το Depon;

Το Depon περιέχει παρακεταμόλη που διαθέτει αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες παρόμοιες με αυτές της ασπιρίνης. Χορηγείται σε ελαφράς ή μέτριας έντασης επώδυνες καταστάσεις. Η απορρόφηση της παρακεταμόλης είναι ταχεία και πλήρης.

Η χρήση του Depon ενδείκνυται σε πόνους αρθρώσεων, μυϊκούς πόνους, νευραλγίες, πονοκεφάλους, πονόδοντο, πόνους περιόδου, πυρετό.

Πότε να μην πάρετε Depon

Μην πάρετε το Depon:

 • σε περίπτωση αλλεργίας στην παρακεταμόλη ή στην υδροχλωρική προπακεταμόλη (προφάρμακο της παρακεταμόλης) ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (τα έκδοχα αναφέρονται στο τέλος αυτού του άρθρου).
 • σε περίπτωση σοβαρής ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας ή μη αντιρροπούμενης ενεργού ηπατοπάθειας, σε περίπτωση σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας
 • σε περίπτωση νεφρικών λιθιάσεων (μόνο τα αναβράζοντα δισκία).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Depon.

Τα Depon πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε:

 • άτομα με ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια (συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Gilbert (οικογενής υπερχολερυθριναιμία)
 • άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης ≤30 mL/min)
 • άτομα με ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD)
 • αλκοολικούς
 • άτομα με ανορεξία, βουλιμία/καχεξία, χρόνια πλημμελή θρέψη
 • περίπτωση αφυδάτωσης και υποογκαιμίας
 • σε παιδιά, καθώς είναι πιο ευαίσθητα στην υπέρβαση της δόσης και σε γυναίκες, κατά την εγκυμοσύνη και την περίοδο της γαλουχίας.

Όταν το φάρμακο λαμβάνεται χρόνια ή σε μεγάλες δόσεις πρέπει να παρακολουθείται η ηπατική λειτουργία.

Πόσα ντεπόν 1000 μπορώ να πάρω την ημέρα;

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Στα παιδιά και στους ενήλικες, η δοσολογία πρέπει να καθορίζεται από το σωματικό βάρος του ασθενούς. Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος υπερδοσολογίας, ελέγξτε ότι τα συγχορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων) δεν περιέχουν παρακεταμόλη. Ακούσια υπερδοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ηπατική βλάβη και θάνατο.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Για την αποφυγή του κινδύνου υπερδοσολογίας, ελέγξτε ότι τα άλλα χορηγούμενα φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων των συνταγογραφούμενων και των μη συνταγογραφούμενων) δεν περιέχουν παρακεταμόλη.

Δισκία Depon

Για ενήλικες και εφήβους άνω των 14 ετών, τα δισκία Depon πρέπει να χορηγούνται σε δόσεις των 10-15 mg/kg κάθε 4 έως 6 ώρες έως μια μέγιστη συνολική ημερήσια δόση των 75 mg/kg/ημέρα. Η μέγιστη ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 γραμμάρια.

Depon: Δοσολογία για ενήλικες με σωματικό βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 50 kg και εφήβους ηλικίας άνω των 14 ετών

DeponΔόση (mg)Μέγιστος αριθμός δισκίων ανά δόσηΕλάχιστο διάστημα μεταξύ των δόσεων (ώρες)Μέγιστη ημερήσια δόση (δισκία)
Δισκία 500 mg (απλά, αναβράζοντα, διασπειρόμενα στο στόμα)500 mg24-6 ώρες8 (4000 mg)
Δισκία 1000 mg (αναβράζοντα)1000 mg14-6 ώρες4 (4000 mg)

Τα κατά προσέγγιση ηλικιακά εύρη σε σχέση με το σωματικό βάρος δίνονται για καθοδήγηση μόνο. Να χρησιμοποιείτε τις ηλικίες βάσει των πρότυπων τοπικών καμπυλών ανάπτυξης. Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα δισκία σε ενήλικες ή παιδιά κάτω των 50 kg. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόσληψη μεγαλύτερης δόσης από τη συνιστώμενη δόση (υπερδοσολογία) και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ. Μην καταπίνετε τα διασπειρόμενα στο στόμα δισκία, πρέπει να λιώνουν πάνω στη γλώσσα.

Σε πόση ώρα δρα το ντεπόν;

Το ντεπόν θα πρέπει να αρχίσει να δρα μέσα σε μία ώρα και το αποτέλεσμα συνήθως διαρκεί αρκετές ώρες. Μην πάρετε μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη δόση εάν δεν ανακουφίζει τα συμπτώματά σας. Οι ενήλικες μπορούν να λαμβάνουν ιβουπροφαίνη ταυτόχρονα εάν είναι απαραίτητο, αλλά αυτό δεν συνιστάται για τα παιδιά. Το ντεπόν απορροφάται και δρα γρηγορότερα εάν πιείτε ένα ζεστό ρόφημα μαζί με τη λήψη του παρά αν το πιείτε με κρύο νερό.

Depon: Αντενδείξεις

Νεφρική δυσλειτουργία

Το Depon αντενδείκνυται σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία το ελάχιστο διάστημα μεταξύ κάθε από στόματος χορήγησης Depon πρέπει να τροποποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

Κάθαρση ΚρεατινίνηςΔιάστημα μεταξύ των δόσεων
CL ≥50 mL/min4 ώρες
CL 10-50 mL/min6 ώρες
CL <10 mL/min8 ώρες

Ηπατική δυσλειτουργία

Σε ασθενείς με διαταραγμένη ηπατική λειτουργία, πρέπει να μειωθεί η δόση ή να παραταθεί το δοσολογικό μεσοδιάστημα. Η μέγιστη ημερήσια δόση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 mg/kg/ημέρα (να μην υπερβαίνονται τα 2 g/ημέρα) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • ενηλίκων που ζυγίζουν λιγότερο από 50 kg
 • χρόνιας ή αντιρροπούμενης ενεργού ηπατοπάθειας, ιδιαίτερα σε εκείνους με ήπια έως μέτρια ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια
 • συνδρόμου Gilbert (οικογενής υπερχολερυθριναιμία)
 • χρόνιου αλκοολισμού
 • χρόνιας πλημμελούς θρέψης (χαμηλά αποθέματα ηπατικής γλουταθειόνης)
 • αφυδάτωσης

Ηλικιωμένοι

Συνήθως δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση DEPON από την κανονική

Μην παίρνετε δόσεις μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από τα προτεινόμενα στο φύλλο οδηγιών που διαβάζετε. Η υπερδοσολογία με πρόσληψη μεγάλης ποσότητας παρακεταμόλης 7,5 g ή περισσότερο σε ενήλικες ή 140 mg/kg του σωματικού βάρους σε παιδιά, προκαλεί βαριά ηπατική βλάβη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κώμα και θάνατο.

Κατά την οξεία δηλητηρίαση προκαλούνται σοβαρές βλάβες στο ήπαρ, μέχρι και νέκρωση του ήπατος, καθώς επίσης και βλάβες στους νεφρούς, στην καρδιά και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ηπατική βλάβη αναπτύσσεται μέσα στις πρώτες 12 ώρες από τη λήψη, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανισθούν μετά από 24-48 ώρες.

Στα συμπτώματα της δηλητηρίασης περιλαμβάνονται επίσης: εμετός, ναυτία, ζάλη, σύγχυση, πτώση της αρτηριακής πίεσης, αρρυθμίες και ίκτερος.

 • Για την απομάκρυνση του φαρμάκου χορηγείται σιρόπι ιπεκακουάνας ή γίνεται πλύση, μέσα στο πρώτο 4ωρο από τη λήψη. Για τον καθορισμό της θεραπείας απαιτείται προσδιορισμός των επιπέδων της παρακεταμόλης στο πλάσμα, 3-4 ώρες μετά τη δηλητηρίαση.
 • Ως αντίδοτο χορηγείται Ν-Ακετυλοκυστεΐνη, από το στόμα, με δόση εφόδου 140 mg (ενός διαλύματος 20%)/kg και στη συνέχεια 70 mg/kg κάθε 4 ώρες επί 3 ημέρες. Το αντίδοτο πρέπει να χορηγείται μέσα σε 10-12 ώρες από τη λήψη της παρακεταμόλης.

Αν έχετε συμπτώματα δηλητηρίασης απευθυνθείτε αμέσως στο γιατρό σας ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Depon: Παρενέργειες

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του ντεπόν

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Στις θεραπευτικές δόσεις στερείται σχεδόν ανεπιθύμητων ενεργειών.

Σπάνια αντιδράσεις υπερευαισθησίας που εκδηλώνονται με δερματικό εξάνθημα ή ερυθρότητα και απαιτείται διακοπή της θεραπείας.

Κατά τη χρόνια λήψη ή τη λήψη υψηλών δόσεων αναφέρονται ελαφρά γαστρικά ενοχλήματα, αιμολυτική αναιμία, ακοκκιοκυταραιμία, μεθαιμοσφαιριναιμία, δερματικά εξανθήματα, κνίδωση, πυρετός, υπογλυκαιμία, διέγερση του ΚΝΣ ή υπνηλία, θρομβοκυττοπενική πορφύρα.

Παρατεταμένη λήψη υψηλών δόσεων μπορεί να προκαλέσει νεφροπάθεια και σπανίως παγκρεατίτιδα.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, αλλά η συχνότητα εμφάνισης δεν είναι γνωστή:

 • Θρομβοκυτοπενία, Ουδετεροπενία, Λευκοπενία
 • Αναφυλακτική καταπληξία /αντίδραση, Υπερευαισθησία
 • Υπόταση (ως σύμπτωμα αναφυλαξίας)
 • Διάρροια
 • Κοιλιακό άλγος
 • Ηπατική ανεπάρκεια
 • Ηπατική νέκρωση
 • Ηπατίτιδα
 • Κνίδωση, Ερύθημα, Εξάνθημα, Οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση, Τοξική επιδερμική νεκρόλυση, Σύνδρομο Stevens-Johnson, Αγγειοοίδημα, Κνησμός
 • Ηπατικά ένζυμα αυξημένα, Διεθνές Ομαλοποιημένο Πηλίκο (INR) μειωμένο, Διεθνές Ομαλοποιημένο Πηλίκο αυξημένο

Η παρακεταμόλη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δερματικές αντιδράσεις που μπορεί να είναι θανατηφόρες, όπως οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση , σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση. Σε περίπτωση που εμφανίσετε σημεία σοβαρής δερματικής αντίδρασης ή άλλου συμπτώματος υπερευαισθησίας, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη λήψη αυτού του φαρμάκου.

Τι περιέχει το Depon;

Η δραστική ουσία του ντεπόν είναι η παρακεταμόλη.

Τα άλλα έκδοχα είναι:

 • DEPON δισκία 500 mg: προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, πολυβιδόνη, στεατικό οξύ.
 • DEPON επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 500 mg: προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, πολυβιδόνη, στεατικό οξύ. Επικάλυψη: Opadry II white, κεκαθαρμένο ύδωρ. Σύνθεση Opadry II: πολυβινυλική αλκοόλη μερικώς υδρολυμένη, διοξείδιο του τιτανίου Ε171, πολυαιθυλενογλυκόλη PEG 3350, τάλκης, διοξείδιο του σιδήρου κίτρινο Ε172, κίτρινο της κινολίνης Ε104.
 • DEPON αναβράζοντα δισκία 500 mg: κιτρικό οξύ, άνυδρο ανθρακικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, κόνις σορβιτόλης, νατριούχος σακχαρίνη, δοκουσικό νάτριο, πολυβιδόνη, βενζοϊκό νάτριο.
 • DEPON MAXIMUM αναβράζοντα δισκία 1 g: κιτρικό οξύ, άνυδρο ανθρακικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, σορβιτόλη, νατριούχος σακχαρίνη, δοκουσικό νάτριο, πολυβιδόνη, βενζοϊκό νάτριο.
 • DEPON ODIS διασπειρόμενα στο στόμα δισκία 500 mg: κιτρικό οξύ, όξινο ανθρακικό νάτριο, σορβιτόλη, άνυδρο ανθρακικό νάτριο, συμπιεστή σακχαρόζη, κροσποβιδόνη, βενζοϊκό νάτριο, βελτιωτικό γεύσης πορτοκάλι, ασπαρτάμη, καλιούχος ακεσουλφάμη.
 • DEPON υπόθετα 200 mg & 600 mg: ημισυνθετικά γλυκερίδια.
 • DEPON σιρόπι 120 mg/5 ml: σακχαρόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη 1450, κιτρικό οξύ, βενζοϊκό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, διϋυδρικό κιτρικό νάτριο, βελτιωτικό γεύσης αγριοκέρασο, βουτυλοϋδροξυανισόλη, κεκαθαρμένο ύδωρ.
Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2023, 16:22

Dr. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΖΑΒΟΣ

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευθείς στο Universitair Medisch Centrum Utrecht, Ολλανδία

Πρώην Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού