Dulcolax για δυσκοιλιότητα: Ενδείξεις και αντενδείξεις

Τι είναι το Dulcolax;

Το Dulcolax περιέχει βισακοδύλη (bisacodyl), ένα καθαρτικό με τοπική δράση, που διεγείρει το βλεννογόνο του παχέος εντέρου και προκαλεί περισταλτικές κινήσεις του παχέος εντέρου. Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει 5 mg βισακοδύλης και κάθε υπόθετο περιέχει 10 mg βισακοδύλης.

Ποιες είναι οι ενδείξεις του Dulcolax;

Το Dulcolax χορηγείται επί βραχύ (σίγουρα όχι πέραν των 10 ημερών) χρονικό διάστημα, σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας. Για άλλη χρήση εκτός της βραχείας χορήγησης ή για προετοιμασία του εντέρου πριν από εγχείρηση ή ακτινολογική εξέταση, η χορήγηση του Dulcolax θα πρέπει να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ποια είναι η δοσολογία και ο τρόπος χορήγησης;

Επί δυσκοιλιότητας:
Δισκία
 • Ενήλικες και παιδιά άνω των 10 ετών: 1-2 δισκία (5-10 mg). Σε παιδιά ηλικίας 10 ετών ή μικρότερα με χρόνια ή εμμένουσα δυσκοιλιότητα, το φάρμακο θα πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική καθοδήγηση. Η συνιστώμενη δόση είναι 1 δισκίο (5 mg).
 • Ηλικιωμένοι: Δοσολογία όμοια με αυτή των ενηλίκων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πρέπει να λαμβάνονται περισσότερα των 5 mg.
Η δοσολογία αναφέρεται σε μία λήψη ημερησίως. Δεν συνιστάται η μακροχρόνια χορήγηση. Συστήνεται τα γαστροανθεκτικά δισκία να χορηγούνται το βράδυ ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητα του εντέρου το επόμενο πρωί. Θα πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με επαρκή ποσότητα υγρού.
Υπόθετα
 • Ενήλικες και παιδιά άνω των 10 ετών: 1 υπόθετο των 10 mg. Συνήθως η ενέργεια εμφανίζεται σε χρόνο 20 λεπτά (κυμαίνεται από 10 έως 30 λεπτά). Τα υπόθετα ελευθερώνονται από το περίβλημα τους και εισάγονται βαθιά στο έντερο, που θα πρέπει κατά το δυνατό να είναι άδειο.
Για την προετοιμασία του εντέρου πριν από εγχείρηση ή διαγνωστική εξέταση η χορήγηση του Dulcolax θα πρέπει να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση κατά την προετοιμασία πριν από διαγνωστικές εξετάσεις, κατά την αγωγή προ και μετά – εγχειρητικά και γενικά σε ιατρικές καταστάσεις που απαιτείται διευκόλυνση της κένωσης του εντέρου. Για να επιτευχθεί πλήρης κένωση του εντέρου η προτεινόμενη δοσολογία του Dulcolax για τους ενήλικες είναι 2 με 4 γαστροανθεκτικά δισκία το βράδυ πριν την εξέταση ακολουθούμενη με ένα υπόθετο το πρωί της εξέτασης. Η προτεινόμενη δόση για τους ενήλικες είναι 2 με 4 δισκία το προηγούμενο βράδυ και ένα υπόθετο το επόμενο πρωί.

Ποιες είναι οι αντενδείξεις του Dulcolax;

Δεν πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις:
 1. Αδιάγνωστων επώδυνων κοιλιακών συμπτωμάτων που μπορεί να οφείλονται σε οξεία σκωληκοειδίτιδα ή άλλες οξείες χειρουργικές καταστάσεις, όπως σε εντερική απόφραξη ή οξεία φλεγμονώδη εντεροπάθεια
 2. Σοβαρού κοιλιακού άλγους συνοδευόμενου με ναυτία ή έμετο γιατί μπορεί να είναι ενδεικτικά σοβαρότερων καταστάσεων
 3. Ειλεού
 4. Καταστάσεις σοβαρής αφυδάτωσης με απώλεια ύδατος και ηλεκτρολυτών
 5. Η χορήγηση υποθέτων και η διενέργεια υποκλυσμού αντενδείκνυται σε περιπτώσεις ραγάδων του πρωκτού και επί ελκώδους πρωκτίτιδας με βλάβη του βλεννογόνου
 6. Σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στη βισακοδύλη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του προϊόντος
 7. Σπάνιων κληρονομικών καταστάσεων δυσανεξίας σε κάποιο από τα έκδοχα

Ποια έκδοχα περιέχει το Dulcolax;

Το Dulcolax σε μορφή δισκίου περιέχει τα εξής έκδοχα: Shellac, Magnesium stearate, Talc, Acacia, Titanium dioxide CL77891 E171, Glycerol, Lactose monohydrate, Macrogol 6000, Iron oxide (yellow) CL77492 E172, Carnauba wax, Eudragit L, Eudragit S, Beeswax white, Starch maize (dried), Starch maize (soluble), Castor oil, Sucrose.

Υπάρχουν ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση;

 • Όπως με όλα τα φάρμακα κατά της δυσκοιλιότητας, η βισακοδύλη δεν πρέπει να λαμβάνεται σε συνεχή ημερήσια βάση για χρονικό διάστημα πέραν των δέκα ημερών
 • Εάν τα καθαρτικά χρειάζονται επί καθημερινής βάσεως, πρέπει να διερευνάται το αίτιο της δυσκοιλιότητας
 • Η υπέρμετρη μακροχρόνια χρήση μπορεί να προκαλέσει διάρροια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές (ειδικά υποκαλιαιμία) καθώς και κλινική εικόνα ευερέθιστου εντέρου
 • Εντερική απώλεια υγρών μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση. Τα συμπτώματα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν δίψα και ολιγουρία. Σε ασθενείς που πάσχουν από απώλεια υγρών όπου η αφυδάτωση μπορεί αν είναι επιβλαβής (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια, ηλικιωμένοι ασθενείς) το Dulcolax θα πρέπει να διακόπτεται και να επαναχορηγείται μόνο υπό ιατρική παρακολούθηση
 • Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αιματοχεσία (αίμα στα κόπρανα) η οποία είναι γενικά ήπια και αυτοπεριοριζόμενη
 • Υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές κοιλιακού άλγους και αιματηρής διάρροιας μετά από χορήγηση βισακοδύλης. Ορισμένα περιστατικά φαίνεται να σχετίζονται με ισχαιμία του εντερικού βλεννογόνου
 • Τα παιδιά δεν πρέπει να λαμβάνουν βισακοδύλη χωρίς ιατρική γνωμάτευση
 • Επί πρωκτικών ραγάδων και επί ελκώδους πρωκτίτιδος, η χρήση υποθέτων ή η διενέργεια υποκλυσμού μπορεί να προκαλέσει άλγος και περιπρωκτική αιμορραγία
 • Ζάλη ή/και λιποθυμία έχουν αναφερθεί σε ασθενή που λάμβανε Dulcolax. Τα διαθέσιμα στοιχεία για αυτές τις περιπτώσεις έδειξαν ότι τα συμβάντα μπορεί να σχετίζονται με λιποθυμία κατά την κένωση του εντέρου (ή λιποθυμία που οφείλεται στην ένταση κατά την κένωση) ή αγγειακό πνευμονογαστρικό αντανακλαστικό σε κοιλιακό πόνο που σχετίζεται με την δυσκοιλιότητα και όχι κατ’ ανάγκη με τη χρήση του Dulcolax
 • Ένα γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει 33.2 mg λακτόζης, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται 66.4 mg λακτόζης ανά μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια δόσηγια την αγωγή της δυσκοιλιότητας στους ενήλικες και στα παιδιά άνω των 10 ετών. Κατά τη χορήγησή πριν από διαγνωστική ακτινολογική εξέταση μπορεί να χορηγηθούν 132.8 mg ανά μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια δόση στους ενήλικες. Ασθενείς με σπάνια κληρονομική δυσανεξία στη γαλακτόζη π.χ. γαλακτοζαιμία, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.
 • Ένα γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει 23.4 mg σακχαρόζης, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται 46.8 mg σακχαρόζης ανά μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια δόση για την αγωγή της δυσκοιλιότητας στους ενήλικες και στα παιδιά άνω των 10 ετών. Κατά τη χορήγησή πριν από διαγνωστική ακτινολογική εξέταση μπορεί να χορηγηθούν 93.6 mg ανά μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια δόση στους ενήλικες. Ασθενείς με σπάνια κληρονομική δυσανεξία στη φρουκτόζη δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.

Υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα;

 • Τα γαστροανθεκτικά δισκία δεν θα πρέπει να λαμβάνονται  ταυτόχρονα με προϊόντα που ελαττώνουν την οξύτητα του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, όπως γάλα, αντιόξινα ή συγκεκριμένους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, γιατί αυτό μπορεί να μειώσει την αντίσταση του περιβλήματος των δισκίων με αποτέλεσμα την πρόκληση δυσπεψίας και γαστρικού ερεθισμού.
 • Η ταυτόχρονη λήψη διουρητικών ή κορτικοστεροειδών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαταραχής της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών σε περίπτωση που χορηγηθούν υπερβολικές δόσεις Dulcolax. H διαταραχή των ηλεκτρολυτών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ευαισθησία έναντι των καρδιακών γλυκοσίδων.

Επιτρέπεται η χρήση του Dulcolax στην κύηση και την γαλουχία;

Χρήση κατά την κύηση:
Δεν υπάρχουν αρκετές ελεγχόμενες μελέτες σε έγκυες γυναίκες. Δεν υπάρχουν αναφορές περί ανεπιθύμητων ή βλαπτικών επιδράσεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στο έμβρυο, όταν ακολουθείται το συνιστώμενο σχήμα.
Χρήση κατά την διάρκεια της γαλουχίας:
Τα κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι ούτε το δραστικό τμήμα της Βισακοδύλης BHPM (δι-(π-υδροξυφαίνυλο)-πυριδιλ-2-μεθάνιο) ούτε τα γλυκουρονίδια του απεκκρίνονται στο γάλα κατά την περίοδο της γαλουχίας. Παρόλα αυτά όπως ισχύει για όλα τα φάρμακα το Dulcolax δεν θα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της  εγκυμοσύνης, ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας εκτός και αν το αναμενόμενο όφελος υπερτερεί του πιθανού κινδύνου και μόνο μετά από ιατρική συμβουλή.

Υπάρχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων;

Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για τις επιδράσεις του Dulcolax στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Ωστόσο, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι λόγω πνευμονογαστρικής απόκρισης (π.χ. εξαιτίας κοιλιακού σπασμού) μπορεί να εμφανίσουν ζάλη ή/και λιποθυμικό επεισόδιο. Εάν ο ασθενής εμφανίσει κοιλιακό σπασμό θα πρέπει να αποφύγει δυνητικά επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως η οδήγηση ή ο χειρισμός μηχανών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι πιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της αγωγής είναι ο κοιλιακός πόνος και η διάρροια. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται παρακάτω σύμφωνα με το οργανικό σύστημα και τη συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: Πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100, <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000, <1/100), σπάνιες (≥1/10.000, <1/1.000) ή πολύ σπάνιες (<1/10.000).
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
 • Σπάνιες: Αναφυλακτικές αντιδράσεις, αγγειονευρωτικό οίδημα και άλλες υπερευαισθησίες.
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
 • Σπάνιες: Αφυδάτωση
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
 • Όχι συχνές: αιματοχεσία (αίμα στα κόπρανα), έμετος κοιλιακή δυσφορία, δυσφορία ορθοπρωκτική δυσφορία
 • Συχνές: κωλικοειδή άλγη στην κοιλιακή χώρα, κοιλιακός πόνος, διάρροια ναυτία
 • Σπάνιες: Κολίτιδα
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
 • Όχι συχνές: Ζάλη,
 • Σπάνιες: λιποθυμικό επεισόδιο
Η ζάλη και το λιποθυμικό επεισόδιο που συμβαίνουν μετά τη λήψη Βισακοδύλης δείχνει να αντιστοιχούν σε πνευμονογαστρική απόκριση (π.χ. λόγω κοιλιακού σπασμού, αφόδευσης).

Υπερδοσολογία

Συμπτώματα
Επί λήψεως υψηλών δόσεων μπορεί να εμφανισθούν υδαρή κόπρανα (διάρροια), κοιλιακοί κωλικοί και κλινικώς σημαντική απώλεια υγρών, καλίου και άλλων ηλεκτρολυτών. Χρόνια υπερδοσολογία με Dulcolax, όπως και άλλων υπακτικών, μπορεί να προκαλέσει χρόνια διάρροια, κοιλιακό άλγος, υποκαλιαιμία, δευτεροπαθή υπεραλδοστερονισμό και νεφρικούς λίθους. Έχουν επίσης περιγραφεί, σε συσχέτιση με χρόνια κατάχρηση καθαρτικών, βλάβη των νεφρικών σωληναρίων, μεταβολική αλκάλωση και μυϊκή αδυναμία δευτεροπαθής ως προς την υποκαλιαιμία.
Θεραπεία
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, η απορρόφηση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ή να προληφθεί με την πρόκληση εμέτου, όταν η αντιμετώπιση γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την κατάποση του φαρμάκου. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνει γαστρική πλύση.
Η θεραπεία συνίσταται στην επαρκή αντικατάσταση των υγρών και στην αποκατάσταση κάθε απώλειας ηλεκτρολυτών. Αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική επί ηλικιωμένων και νεαρών ατόμων. Η χορήγηση σπασμολυτικών ενδεχομένως να είναι χρήσιμη.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το έντυπο του σκευάσματος και ζητήστε τη γνώμη ενός ειδικού πριν λάβετε το σκεύασμα.
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022, 21:56