Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την κατανάλωση αλκοόλ
Ο γαστρεντερολόγος Χρήστος Ζαβός - Θεσσαλονίκη
Dr. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΖΑΒΟΣ • Ειδικός Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μετεκπαιδευθείς στο Universitair Medisch Centrum Utrecht, Ολλανδία
Ενδοσκοπεί ασθενείς στην Θεσσαλονίκη • Τηλ.: 2311 28 38 33 Κιν.: 697 65 96 988

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την κατανάλωση αλκοόλ

Μοιραστείτε το στο Google+ (Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την κατανάλωση αλκοόλ) Μοιραστείτε το στο Twitter (Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την κατανάλωση αλκοόλ) Μοιραστείτε το στο Facebook (Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την κατανάλωση αλκοόλ)

Η Σύνοδος του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 8 Δεκεμβρίου 2017 το Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές της πολιτικής για το οινόπνευμα - αντιμετώπιση της επιβλαβούς χρήσης οινοπνεύματος.

Στο σχέδιο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

 1. Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την περιοχή με την πλέον βαριά κατανάλωση οινοπνεύματος στον κόσμο. Η μέση κατανάλωση είναι σχεδόν διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι βλάβες που προκαλεί το οινόπνευμα είναι επίσης οι μεγαλύτερες στον κόσμο, είτε εμφανίζονται με τη μορφή πολυάριθμων παθήσεων τις οποίες είναι γνωστό ότι προκαλεί το οινόπνευμα είτε ως δαπάνες, μεταξύ άλλων σε βάρος της κοινωνίας λόγω της εγκληματικότητας, της βίας, της μειωμένης ικανότητας προς εργασία ή της πρόκλησης βλάβης σε παιδιά και οικογένειες.
 2. Η μείωση της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος συμβάλλει ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην ευημερία του πληθυσμού. Η μείωση της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος αποφέρει οικονομικά και δημοσιονομικά οφέλη σε όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες τους, για παράδειγμα μέσω της συμβολής στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
 3. Η επιβλαβής χρήση του οινοπνεύματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συντελεί στην ύπαρξη ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό αυτών.
 4. Η μείωση των επιβλαβών συνεπειών του οινοπνεύματος απαιτεί δράσεις σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής και εμπλέκει πολλούς τομείς της κοινωνίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθούν τα ανθρώπινα και κοινωνικά όσο και τα οικονομικά και χρηματοδοτικά οφέλη για το σύνολο των κρατών μελών και τους πολίτες τους.
 5. Η εμπορική προώθηση αλκοολούχων ποτών έχει αντίκτυπο στη συμπεριφορά των καταναλωτών, και ιδίως των παιδιών και των νέων, οι οποίοι είναι πιο εκτεθειμένοι στη διαφήμιση μέσω των νέων επιγραμμικών μέσων επικοινωνίας και είναι περισσότερο πιθανό να σχηματίσουν θετική εντύπωση για εταιρικά σήματα που είναι χορηγοί αθλητικών δραστηριοτήτων.
 6. Σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση των αλκοολούχων ποτών με κατάλογο συστατικών και διατροφική δήλωση, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λόγος να απουσιάζουν οι πληροφορίες αυτές από τα αλκοολούχα ποτά και καλεί τον κλάδο να υποβάλει, εντός ενός έτους, πρόταση για την αυτορρύθμιση ολόκληρου του κλάδου των αλκοολούχων ποτών.
 7. Παρόλο που ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 εξαιρεί τα αλκοολούχα ποτά από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση για τα συστατικά και τη θρεπτική αξία, ορισμένα κράτη μέλη έχουν διατηρήσει ή θεσπίσει εθνικά μέτρα για την επιβολή απαιτήσεων επισήμανσης ή προειδοποιήσεων για την υγεία, ενώ ορισμένοι παραγωγοί αλκοολούχων ποτών παρέχουν οικειοθελώς τις σχετικές πληροφορίες στους καταναλωτές.
 8. Ενώ η τιμή της αλκοόλης είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που διέπουν τη συνολική κατανάλωση οινοπνεύματος και ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι χώρες για την πρόληψη της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος, οι στόχοι πολλών κρατών μελών για την υγεία μπορούν να αμφισβητηθούν λόγω της μεταφοράς υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων αλκοολούχων από τη μια χώρα στην άλλη, για υποτιθέμενη προσωπική χρήση.
 9. Η φυσική διαθεσιμότητα και η ευκολία πρόσβασης στο οινόπνευμα έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσεων παρουσιάζει νέες προκλήσεις για τα κράτη μέλη ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος, ιδίως σε σχέση με τη διαθεσιμότητα αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.
 10. Η αποτελεσματικότητα των κανονισμών και των σχεδίων των κρατών μελών με στόχο τη θέσπιση μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος μπορεί να αποδυναμωθεί από την έκθεση στη διασυνοριακή διαφήμιση, όπως και την επιγραμμική διαφήμιση καθώς και το διασυνοριακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πωλήσεων. Ως εκ τούτου, η πολυμερής συνεργασία στην οποία θα συμμετέχουν διάφοροι τομείς πολιτικής, μεγιστοποιεί τα οφέλη των εθνικών μέτρων που σχετίζονται με προβλήματα υγείας που οφείλονται στην κατανάλωση οινοπνεύματος.
 11. Τα συγκρίσιμα στοιχεία για την κατανάλωση οινοπνεύματος και τις βλαβερές του συνέπειες που έχουν συγκεντρωθεί με βάση μια κοινή μεθοδολογία, αποτελούν πολύτιμο στοιχείο για την ανάπτυξη μέτρων πολιτικής που λαμβάνονται στον τομέα του οινοπνεύματος εντός της ΕΕ, όπως επίσης και για την αξιολόγηση του αντίκτυπού τους, και, στο πλαίσιο αυτό, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τις εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της κοινής δράσης για τη μείωση των βλαβερών συνεπειών του οινοπνεύματος (JARARHA).

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί τα κράτη μέλη:

 1. Να συνεχίσουν να ενισχύουν την εφαρμογή του παγκόσμιου σχεδίου δράσης για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών νοσημάτων 2013-2020, με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος της σχετικής μείωσης κατά 10% της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος μέχρι το 2025.
 2. Να συνεχίσουν να ενσωματώνουν το στόχο της μείωσης των βλαβερών συνεπειών του οινοπνεύματος σε όλες τις σχετικές εθνικές πολιτικές, όπως τις πολιτικές που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στις τιμές των αλκοολούχων ποτών καθώς και τις πολιτικές που αποσκοπούν στη ρύθμιση της εμπορικής προώθησης και πώλησης αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την υγεία σε όλες τις πολιτικές.
 3. Να εξετάσουν τη δυνατότητα θέσπισης μέτρων για τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας, σεβόμενα ταυτόχρονα την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όπως είναι τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών και των νέων από την έκθεση στη διασυνοριακή διαφήμιση εντός της ενιαίας αγοράς, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων πληροφοριών μέσω της επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη διασυνοριακή μεταφορά αλκοολούχων ποτών.
 4. Να παρακολουθούν στενά την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος, όπως η ελάχιστη ηλικία για την αγορά αλκοολούχων ποτών και οι προϋποθέσεις για τη διασυνοριακή μεταφορά αλκοολούχων ποτών.
 5. Να διερευνήσουν τις δυνατότητες, μεταξύ άλλων μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών, για την πρόληψη του ενδεχόμενου αρνητικού αντίκτυπου διασυνοριακών ζητημάτων στην αποτελεσματικότητα των εθνικών μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή:

 1. Να συνεχίσουν τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα εθνικά μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο της πολιτικής για το οινόπνευμα καθώς και για την εφαρμογή των εθνικών μέτρων για τα αλκοολούχα ποτά.
 2. Να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με στόχο τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος εντός της ΕΕ, όπου αυτό είναι δυνατό, ιδίως μέσω της καλύτερης εποπτείας των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών πολιτικών για το οινόπνευμα σε άλλα κράτη μέλη, όπως η διασυνοριακή μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και οι διασυνοριακές αγορές αλκοολούχων ποτών.
 3. Να υποστηρίξουν την εκπόνηση μελετών και επιστημονικών ερευνών με στόχο τον προσδιορισμό των πλέον αποτελεσματικών μέτρων και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος, και να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα, ώστε, μεταξύ άλλων, να βελτιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των παρεχόμενων πληροφοριών για τα αλκοολούχα ποτά, π.χ. μέσω της επισήμανσης.
 4. Με βάση τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από την ΠΟΥ, να αναπτύξουν, στο πλαίσιο της κοινής δράσης της ΕΕ σχετικά με την επιβλαβή χρήση του οινοπνεύματος και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς της ΕΕ26, μια κοινή μεθοδολογία για τη συλλογή και την ανάλυση σχετικών δεδομένων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντίκτυπου των εθνικών και ενωσιακών διατομεακών μέτρων σχετικά με τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης του οινοπνεύματος, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών και άλλων στοιχείων σχετικά με τις διασυνοριακές αγορές, ώστε να εκτιμηθεί ο όγκος, το περιεχόμενο και ο αντίκτυπος της εμπορικής προώθησης των αλκοολούχων ποτών στα νέα μέσα, και ιδίως οι επιπτώσεις για τα παιδιά και τους νέους.

Αναλυτικά όλο το Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές της πολιτικής για το οινόπνευμα - αντιμετώπιση της επιβλαβούς χρήσης οινοπνεύματος μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δείτε ακόμη:
Hangover: Πώς προκαλείται και αστικοί μύθοι για το αλκοόλ
Εξάρτηση από το αλκοόλ (αλκοολισμός): Δεν είστε μόνοι!

Επικοινωνία

Στείλτε αυτή τη σελίδα με e-mail σε κάποιον γνωστό σας που μπορεί να τον ενδιαφέρει

Εκτύπωση